Primena molekularnog vodonika u medicini

U više od 750 naučnih radova i više kliničkih studija pokazano je da Molekularni vodonik pored ostalog ima anti-inflamatorna, anti-alergijska, antioksidantna, puferska i regulatorna svojstva u našem organizmu. On ima sposobnost selektivne neutralizacije toksičnih slobodnih radikala na mestu povrede i oštećenja. Najmanja molekulska masa od svih hemijskih elemenata omogućava mu brzo i duboko prodiranje do ćelijskih organela oštećenog tkiva.